Vaikelud rahvuslikel motiividel

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
22. oktoober 2022 – 4. aprill 2023

Sellel näitusel lõin isiklikule ja Eesti muuseumide kogudest valitud materjalile tuginedes kaksteist temaatilist kompositsiooni, milles vaatlesin rahvuslike mustrite ja kujundite kasutamist Eesti tarbekunstis ja -graafikas 1930.–1950. aastatel. Peamiselt huvitas mind rahvusliku ikonograafia seos võimuga ja eestlaste enesekuvandi kujundamine selle ikonograafia abil. Lõin näituse tarbeks kolm uut teost, mis käsitlevad rahvuskonservatiivset kunstikaanonit ja pakuvad võimalusi seda tänapäeva vaatepunktist ümber hinnata.

Lisaks:
www.etdm.ee

Fotod: Mari Volens